Logo Bidresidence 5

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư là giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ đầu tư. Thủ tục thực hiện dự án đầu tư được tiến hành như thế nào? Dự án đầu tư thuộc vùng kinh tế khó khăn được ưu đãi ra sao? Những doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài có quyền cho mượn tài khoản đầu tư để chuyển vốn ra nước ngoài hay không? Để giải đáp được những vấn đề này cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật đầu tư từ ngày 1/7/2015, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thủ tục và biểu mẫu hướng dẫn về việc tiếp nhận hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư như sau:

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung gian hay dài hạn. Để tiến hành các hoạt động đầu tư trong khoảng thời gian xác định trên địa bàn kinh doanh cụ thể. Trong đó văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư là giấy tờ bắt buộc khi lập hồ sơ đầu tư. Từ đó có thể thực hiện được dự án đầu tư.

Ngày 18/11/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT đi kèm là phụ lục I-1 để tạo điều kiện quản lý và thống nhất về lĩnh vực đầu tư. Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư được trình bày như sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 2

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư đi kèm với những loại giấy tờ nào?

Những loại văn bản được nộp cùng với văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầu tư được xác nhận theo quy định Điều 28 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Điều 38 của Luật Đầu tư 2014, cụ thể:

Những dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp và điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 • Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất. Các dự án đầu tư tại các khu tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu chế xuất.

Những dự án đầu tư Ban quản lý tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Những dự án được phê duyệt tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và đầu tư chính là nơi nhà đầu tư dự kiến và đặt văn phòng điều hành hoặc trụ sở chính. Để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án. 

 • Dự án đầu tư được thực hiện trên địa bàn lớn gồm nhiều tỉnh thành trực thuộc Trung ương.
 • Dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế.

Dự án thực hiện đầu tư chấm dứt hoạt động khi nào?

Trong những trường hợp sau thì dự án đầu tư sẽ chấm dứt hoạt động:

 • Hết thời hạn hoạt động được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư
 • Dựa theo những điều kiện chấm dứt hoạt động quy định trong hợp đồng, thỏa thuận hoặc
  Điều lệ doanh nghiệp. Và cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.
 • Theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.

Bài viết này đã cung cấp một số thông tin liên quan đến văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. Hiểu rõ hơn về các trường hợp cần có loại giấy tờ này cũng như những dự án được cấp phép đầu tư. Hi vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn đọc trong quá trình lập hồ sơ đầu tư.

Bài viết liên quan