Logo Bidresidence 5

Khấu hao tài sản cố định và thời gian khấu hao tài sản cố định

Thời gian khấu hao tài sản cố định của các ngành nghề là khác nhau, vì vậy cần nắm được khung thời gian chính xác để có thể tính toán khấu hao hợp lý

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Theo quy định tại Thông tư Bộ tài chính năm 2013, Khấu hao tài sản cố định được định nghĩa là việc tính toán và phân bổ theo thời gian nguyên giá trị của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Tài sản cố định của doanh nghiệp cần trích khấu hao

Không phải loại tài sản cố định nào cũng cần trích khấu hao. Tài sản cố định cần trích khấu hao được quy định rõ là tất cả tài sản cố định của doanh nghiệp ngoại trừ những tài sản cố định sau:

  • Tài sản cố định dù đã được khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Tài sản cố định bị mất dù khấu hao chưa hết
  • Tài sản cố định khác do doanh nghiệp quản lý nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (ngoại trừ tài sản cố định thuê tài chính).
  • Là tài sản cố định của công ty nhưng không được quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán trong sổ sách của doanh nghiệp.
  • Tài sản cố định nhưng được sử dụng trong các hoạt động phúc lợi dành riêng cho người lao động của doanh nghiệp, Tuy nhiên những tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại công ty như: nhà nghỉ, nhà ăn, phòng thay quần áo, nhà vệ sinh, bể nước sạch, nhà để xe cho công nhân viên, phòng y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón công nhân viên, xưởng, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng vẫn được tính vào khấu hao tài sản cố định.
  • Tài sản cố định từ nguồn viện trợ không hoàn lại để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền bàn giao.
  • Tài sản cố định vô hình cũng không cần khấu hao. Ví dụ như quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất; Hoặc đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lâu dài hợp pháp.

Chi tiết thời gian khấu hao tài sản cố định các loại theo quy định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định là thời gian cần thiết mà cơ quan, doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định để thu hồi vốn cho đầu tư tài sản cố định.

Khung thời gian khấu hao tài sản cố định là khác nhau giữa các ngành nghề, và được quy định thời gian cụ thể tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ tài chính.

Đối với tài sản cố định là máy móc thiết bị động lực

 Bộ tài chính quy định, thời gian trích khấu hao tối thiểu là 6 đến 8 năm và thời gian trích khấu hao tối đa là 15 đến 20 năm.

Các loại tài sản cố định thuộc danh mục này bao gồm: Máy phát động lực, máy phát điện, thủy điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí, máy biến áp và thiết bị nguồn điện; máy móc và thiết bị động lực khác

Thời gian khấu hao tài sản cố định

Thời gian khấu hao của máy móc, thiết bị công tác

Với tài sản cố định là máy móc, thiết bị công tác, thời gian trích khấu hao tối đa cũng là 15 đến 20 năm. Nhưng đối với thời gian trích khấu hao tối thiểu có một số tài sản lên tới 10 năm như các thiết bị dùng trong ngành hóa chất, ngành dệt, hóa dầu, cần cầu. Với các tài sản cố định khác thuộc danh mục này hầu như thời gian khấu hao tối thiểu rơi vào 5 đến 7 năm

Thời gian khấu hao tài sản cố định 1

Đối với dụng cụ làm việc để đo lường thí nghiệm

Đối với dụng cụ làm việc tại các doanh nghiệp dùng cho đo lường thí nghiệm, thời gian khấu hao tối đa chỉ là 10 năm và tối thiểu là 5 đến 6 năm, chỉ duy nhất khuôn mẫu đúc trong ngành công nghiệp đúc có thời gian khấu hao tối thiểu là 2 năm và thời gian khấu hao tối đa là 5 năm.

Thời gian khấu hao tài sản cố định 2

Thời gian khấu hao của thiết bị và phương tiện vận tải

Tài sản cố định là phương tiện vận tải có thời gian khấu hao khá cao, đặc biệt với thiết bị vận chuyển đường ống, thời gian khấu hao tối đa lên đến 30 năm.

Thời gian khấu hao tài sản cố định 3

Đối với tài sản cố định khác

Đối với tài sản cố định khác như dụng cụ quản lý, nhà cửa, súc vật, cây cối hay tài sản cố định vô hình cũng được quy định thời gian khấu hao rõ ràng.

Đặc biệt với tài sản cố định là nhà cửa, vườn cây, bến cảng có thời gian khấu hao tối đa là 40-50 năm.

Thời gian khấu hao tài sản cố định 4

Với những thông tin chúng tôi đã chia sẻ ở trên, hy vọng bạn đã nắm được khung thời gian khấu hao tài sản cố định để từ đó hạch toán chi phí cho phù hợp

Bài viết liên quan