Logo Bidresidence 5

Nghiệm thu công trình tiếng anh là gì? Nội dung nghiệm thu công trình 

Nghiệm thu công trình tiếng anh là gì? Có lẽ là câu hỏi nhiều bạn không thể trả lời được. Và nghiệm thu có vai trò ra sao trong quá trình xây dựng? hiểu được vấn đề này chắc chắn sẽ có lợi cho nhiều bạn đang học ngành xây dựng. Bài viết này sẽ làm rõ các thông tin mà các bạn đang tìm kiếm.

Nghiệm thu công trình tiếng anh là gì?

Nghiệm thu xây dựng hay nghiệm thu công trình tiếng anh là gì? Thì thuật ngữ này được dịch sang tiếng anh là Acceptance of Construction Work. Hoặc một cách dịch nghĩa khác là với động từ là “to inspect” là kiểm tra hoặc “check and take over” kiểm tra và cho qua. Đây là hai cách dùng thông dụng nhất để dịch nghĩa cụm từ nghiệm thu công trình trong xây dựng.

nghiệm thu công trình tiếng anh là gì

Nghiệm thu công trình trong xây dựng – Acceptance of Construction Work là quá trình kiểm định, kiểm tra các công trình trong quá trình xây dựng. Đây là giai đoạn cuối cùng và có vai trò quan trọng trong việc đưa từng hạng mục dự án vào hoạt động hoặc đánh dấu sự kết thúc của dự án, chuyển quyền sử dụng lại từ nhà thầu sang cho chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hàng sử dụng.

Nội dung nghiệm thu công trình trong xây dựng

Nghiệm thu công trình chính là bước quan trọng để kiểm tra chất lượng của công trình. Đặc biệt với những công trình có quy mô lớn việc nghiệm thu sẽ giúp cho công trình đảm bảo chất lượng của dự án và độ an toàn cho người sử dụng sau này. Sau khi nhà thầu hoàn thành các hạng mục thì sẽ có đơn vị chuyên môn của công tác nghiệm thu đến và tiến hành kiểm tra, khảo sát. Người ta thường gọi đơn vị này là tư vấn giám sát và thường là được chủ đầu tư thuê là bên thứ ba độc lập.  

Công tác nghiệm thu công trình xây dựng chủ yếu với các bước sau: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị,… Sau đây là nội dung của công việc nghiệm thu.

Bên nghiệm thu sẽ nghiệm thu công việc trong quá trình thi công và nghiệm thu khi hoàn thành các hạng mục chính của dự án. Chỉ khi nghiệm thu xong nhà thầu mới tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của hạng mục công trình. Hoặc cuối cùng là hoạt động nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và bàn giao lại cho chủ đầu tư.

Các hạng mục và công trình chỉ được hoàn thành khi được nghiệm thu và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kĩ thuật,… quy định trong luật xây dựng hiện hành.

Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu công trình hoặc thuê bên thứ ba có chuyên môn để nghiệm thu và chịu trách nhiệm khi đã nghiệm thu xong với đơn vị thi công.

Các công trình quy mô lớn và tầm cỡ quốc gia hoặc có kỹ thuật phức tạp và ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng và môi trường thì trách nhiệm của tổ chức, đơn vị thực hiện công tác nghiệm thu như sau:

  • Có hội đồng nghiệm thu nhà nước với các công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp
  • Cơ quan chuyên môn thực hiện nghiệm thu các công trình có vốn nhà nước và công trình không thuộc trường hợp pháp luật quy định. (Theo Luật Xây dựng năm 2014 đã ban hành)

nghiệm thu công trình tiếng anh là gì 1

Những điều kiện để tiến hành nghiệm thu

Với vai trò của nghiệm thu là đảm bảo an toàn về vật chất và tính mạng con người. Vì thế nghiệm thu công trình trải qua những bước tiến hành chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và tránh các sai sót không đáng có xảy ra.

Đối tượng của nghiệm thu là những hạng mục đã được xây lắp, các bộ phận của công trình, các thiết bị, máy móc trong thiết kế đã được phê duyệt.

Với những công trình chưa hoàn thành nhưng không ảnh hưởng đến độ bền vững của toàn bộ công trình và các điều kiện sử dụng đều bình thường thì chấp nhận nghiệm thu qua các bước sau:

  • Có bảng thống kê các cấu kiện, hạng mục chưa hoàn thành, thông số về chất lượng còn sót và nêu rõ thời hạn sẽ khắc phục.
  • Tất cả các bên liên quan phải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình khắc phục.
  • Thực hiện việc nghiệm thu lại sau khi đã khắc phục.

Đối với việc nghiệm thu trong công tác cải tạo có máy móc, thiết bị đang hoạt động thì công tác nghiệm thu phải tuân theo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn kỹ thuật.

Đối với các hạng mục và công trình có thay đổi so với thiết kế ban đầu thì phải thông báo với chủ đầu tư để sửa hồ sơ hoặc tiến hành nghiệm thu lại nếu đã nghiệm thu rồi.

Trên đây là bài viết cung cấp giải thích khái niệm nghiệm thu công trình tiếng anh là gì? Và nội dung công tác nghiệm thu cũng như những điều kiện, những trường hợp và xử lý khi tiến hành nghiệm thu công trình. Hy vọng đây là những kiến thức bổ ích cho các bạn.

Bài viết liên quan