Logo Bidresidence 5

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng chi tiết

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng để các cá nhân khi cho thuê nhà có thể thực hiện các thủ tục kê khai thuế qua mạng nhanh chóng, hiệu quả mà không cần đi đến cơ quan thuế. Sau đây là những thông tin liên quan và các bước kê khai thuế.

Hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng

Ở phần hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng này, các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp khi kê khai cần thực hiện các bước sau:

Bước thứ nhất: Các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp cho thuê nhà gọi chung sau đây gọi là người nộp thuế truy cập vào trang: “canhan.gdt.gov.vn” để có thể truy cập vào hệ thống. Lựa chọn tùy chọn thuế tài sản và kê khai trực tuyến trong giao diện.

Bước thứ hai: Bấm chọn  “Tiếp tục” để hệ thống hiển thị màn hình đưa ra lựa chọn thông tin tờ khai, đầy đủ và người nộp thuế sẽ chọn kê khai nộp thuế theo năm.

Bước thứ ba: Chọn “Tiếp tục” màn hình sẽ hiển thị tờ khai thuế có mẫu sẵn

Bước thứ 4: Người nộp thuế nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS là phụ lục hệ thống hỗ trợ người nộp thuế.

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng

Bước thứ 5: Chọn “Tiếp tục” hệ thống sẽ hiển thị màn hình bảng kê 01/BK-TTS.

Bước thứ 6: Chọn “Tổng hợp lên tờ khai chính” để nhập dữ liệu vào tờ khai chính và chọn “Tiếp tục”

Bước thứ 7: Chọn “Hoàn thành kê khai” màn hình sẽ hiển thị phần nộp tờ khai

Bước thứ 9: Chọn “Tiếp tục” để hoàn thành nộp tờ khai.

Bước thứ 10: Hệ thống sẽ gửi một mã OTP đến điện thoại người nộp thuế đăng ký và bạn nhập vào bấm hoàn tất là các bước đã xong.

Tính thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà và những lưu ý

Theo Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC của bộ tài chính quy định rõ về thuế thu nhập cá nhân đối với người cho thuê nhà có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên. Ngoài khoản thuế thu nhập cá nhân thì người cho thuê phải nộp cả thuế giá trị gia tăng và lệ phí môn bài.

Theo khoản 2, 3 và khoản 4 điều 4 của thông tin nói trên, căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê nhà là doanh thu và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu có công thức tính như sau:

Thuế giá trị gia tăng phải nộp = doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x 5%

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng 1

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x 5%

Trong đó phần doanh thu tính thuế được quy định và được tính như sau:

  • Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với người cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và những khoản khác không bao gồm tiền phạt, tiền bối thường mà bên thuê trả cho bên cho thuê thoả thuận bên trong hợp đồng.
  • Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và những khoản khác không bao gồm tiền phạt, tiền bối thường mà bên thuê trả cho bên cho thuê thoả thuận bên trong hợp đồng.

Lưu ý trường hợp bên thuê nhà trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được xác định chỉ một lần và là lần nhận tiền đó.

Thêm một lưu ý nữa là thời điểm doanh thu tính thuế được tính là tính từ thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán có ghi trong hợp đồng.

Đối với người kê khai thuế lần đầu khi cho thuê nhà

Với mỗi hợp đồng cho thuê nhà, thì khi kê khai thuế phải kê khai đầy đủ và chỉ kê khai một lần duy nhất không được thay đổi. Mã số quản lý hợp đồng sẽ được tạo cho từng hợp đồng riêng. Đây là mã số quản lý hợp đồng nên không được thay đổi vì nó sẽ là mã số để người kê khai thực hiện các lần nộp thuế tiếp theo nhanh và đơn giản hơn rất nhiều.

hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng 2

Trường hợp người nộp thuế chỉ có một hợp đồng đó mà nộp theo năm, theo kỳ nộp thuế hoặc có nhiều hợp đồng nhưng trên cùng một cơ quản thuế thì có thể thực hiện khai thuế theo năm trên một tờ khai.

Đối với người kê khai thuế tối thiểu 1 lần

Đối với mỗi hợp đồng cho thuê nhà thuộc trường hợp này thì người nộp thuế sẽ tra cứu tờ khai của mình ở kỳ trước để điền thông tin cho tờ kê khai mới này với nguyên tắc:

Nếu trường hợp hợp đồng có sự thay đổi hoặc kết thúc thời hạn của hợp đồng đó rồi thì người nộp thuế chỉ cần khai những thông tin thay đổi mà thôi. Còn trường hợp thông tin không thay đổi thì không cần phải kê khai phụ lục và tờ khai thuế trước phải giống với tờ khai thuế sau.

Vừa rồi là các bước hướng dẫn kê khai thuế cho thuê nhà qua mạng nhanh và hiệu quả nhất cho các bạn. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích một chút thông tin cho các bạn trong quá trình nộp thuế. 

Bài viết liên quan